Introductie | Leerdoelen | Defibrilleren | Kenmerken | Gebruik | Juridisch

Keten van overleven

De keten van overleven illustreert het belang van elke schakel bij het redden van een leven.

1. Snelle alarmering

Direct contact met de alarmcentrale 1-1-2 is van levensbelang. Elke mogelijke vertraging in het waarschuwen van een ambulance vermindert de overlevingskansen van het slachtoffer.

2. Directe reanimatie door omstanders

Het is onomstotelijk bewezen dat reanimatie door omstanders de overlevingskansen kan verdubbelen.

3. Snelle defibrillatie

In veel gevallen van hartstilstand trekt het hart ongecontroleerd samen ten gevolge van een elektrische chaos; "kortsluiting" in het normale patroon van het hartritme.
Dit wordt kamerfibrilleren genoemd.
De enige effectieve behandeling van kamerfibrilleren is het geven van een "stroomstoot", ook wel defibrilleren genoemd.
De kans op herstel van het normale hartritme, zonder defibrillatie, daalt met ongeveer 10% per minuut.
Daarom is het zo belangrijk dat slachtoffers met een hartstilstand zo snel mogelijk gedefibrilleerd worden.
Dat kan alleen maar als directe omstanders getraind worden in defibrilleren in combinatie met reanimeren.
Wachten op arts en/of ambulance duurt in de meeste gevallen te lang om een effectief resultaat te behalen. Het gebruik van de AED maakt dit mogelijk.
Op de volgende pagina’s leert u het gebruik van een AED en het veilig toedienen van een stroomstoot.

4. Vroege specialistische hulp

Gespecialiseerde reanimatie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen.


Het belang van defibrilleren

De kans op herstel van het normale hartritme vermindert snel in tijd.
Om de keten van overleven te versterken moet zo snel mogelijk defibrillatie worden toegepast met een zogenaamde "defibrillator". Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is speciaal ontwikkeld om hulpverleners met een kortdurende training veilig en effectief te laten defibrilleren. De elektronica van de AED interpreteert het hartritme en bepaalt of er wel of geen stroomstoot gegeven dient te worden.

1. Normaal hartritme


2. Ventrikelfibrilleren

Er wordt een poging gedaan het ventrikelfibrilleren te beëindigen door middel van defibrillatie (stroomstoot).
Hiernaast wordt een ventrikelfibrillatie met succes opgeheven door middel van een stroomstoot van een AED, gevolgd door een normaal hartritme.Als er geen stroomstoot wordt geadviseerd, is basale reanimatie (BLS) de enige hulpverlening die u dient te geven.


Introductie | Leerdoelen | Defibrilleren | Kenmerken | Gebruik | Juridisch