Introductie | Leerdoelen | Defibrilleren | Kenmerken | Gebruik | Juridisch

Veiligheidsaspecten

1. Veiligheid van de hulpverlener

2. Veiligheid van omstanders

3. Veiligheid van het slachtoffer


Juridische aspecten

1. Basale reanimatie

In heel Europa heeft iedereen die reanimatie heeft geleerd, de morele en vaak juridische verplichting om hulp te bieden, overeenkomstig de wetgeving die betrekking heeft op het onthouden van hulp aan een persoon in nood.

 

2. AED

Het gebruik van AED’s door personen die geen arts zijn, is niet overal in Europa op dezelfde wijze toegestaan.
In de meeste Europese landen wordt defibrilleren gezien als een medische handeling. Dit komt voort uit historische en steeds verdergaande ontwikkelingen van de inzet van artsen buiten het ziekenhuis en in de rampenhulpverlening. Het delegeren van medische handelingen aan niet-medisch opgeleide personen met een aanvullende training is wettelijk toegestaan in veel Europese landen als een arts niet direct beschikbaar is. In landen waar vanuit het verleden alleen ambulancepersoneel en paramedici in het veld aanwezig zijn, wordt vroegtijdige defibrillatie door deze professionals toegepast.
Uw instructeur kan u antwoord geven op uw vragen over defibrilleren door niet-medisch opgeleide personen.


Introductie | Leerdoelen | Defibrilleren | Kenmerken | Gebruik | Juridisch